Vi er Musikforeningen Underground

Vi er Musikforeningen Underground
Forum for den rytmiske amatørmusik i Frederikshavn

Siden Musikforeningen Underground blev stiftet i 1987 har den været det naturlige midtpunkt for den rytmiske amatørmusik i Frederikshavn. Igennem de efterhånden mere end 30 år foreningen har eksisteret, har vi skabt et forum, hvor kreativitet, læring og udvikling er nøgleordene for vores arbejde.

Vores visioner for fremtiden er:

  • at fortsat tilbyde byens rytmiske musikere tidssvarende øvelokaler, studie og teknisk udstyr
  • at fortsat være det forum, hvor rytmiske amatørmusikere i Frederikshavn kan mødes under ordnede forhold
  • at fortsat arbejde med at udvikle et miljø, hvor det musisk-kreative er i højsædet
  • at fortsat have et forum, hvor der er mulighed for at inspirere og lære af hinanden
  • at fortsat stille vores kollektive knowhow til rådighed til gavn for det musiske vækstlag i Frederikshavn
  • at fortsat netværke og samarbejde med andre musiske og kulturelle aktører i Frederikshavn
  • at fortsat udvikle vores samarbejde med Det Musiske Hus, Eventtekniker-linjen ved EUC-Nord og det lokale erhvervsliv

På længere sigt ønsker vi at arbejde videre med disse projekter:

  • at etablere en musikcafé med en åben amatørscene, hvor amatørmusikere i Frederikshavn kan få adgang – også selv om man ikke er medlem af foreningen
  • at sammen med musikforeninger i vores nabokommuner skabe en festival for rytmiske amatørmusikere
  • at lave opsøgende arbejde med henblik på at finde og coache talenter i det musiske vækstlag

Med base i Frederikshavns midtby, hvor vi råder over en lille scene, tidssvarende øvelokaler og et digitalt lydstudie, vil vi derfor også fremover kunne tilbyde det musikalske vækstlag i byen optimale forudsætninger, for at kunne skabe, udvikle og arbejde med rytmisk musik på alle niveauer og på tværs af generationerne.

- Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. september 2014.

Visioner