Vi er Musikforeningen Underground

Vi er Musikforeningen Underground
Forum for den rytmiske amatørmusik i Frederikshavn

Bestyrelsen i Musikforeningen Underground vælges af Generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et menigt medlem. Formanden er på valg i lige år. Den resterende del af bestyrelsen er på valg i ulige år. Generalforsamlingen udpeger også suppleanter.

Ved Generalforsamlingen 2019 fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Rolf Holtegaard

Rolf Holtegaard
Formand

Ring Send mail
J.C. Lindgaard

J.C. Lindgaard
Næstformand

Ring Facebook Send mail
Anthon Knudsen

Anthon Knudsen
Kasserer

Ring Facebook Send mail

Preben Wolff

Preben Wolff
Sekretær

Ring Facebook Send mail
Palle Larsen

Palle Larsen
Menigt medlem

Ring Facebook Send mail
Ulf Greiffenberg

Ulf Greiffenberg
Suppleant

Ring Facebook Send mail

Bestyrelsens opgave er, kort sagt, at holde styr på tropperne og sikre, at alle har en god oplevelse i Musikforeningen Underground. I samarbejde med foreningens netværk er bestyrelsen også drivkraften bag events og koncertarrangementer. Ligesom det er bestyrelsen, der udstikker visioner og planer for foreningens virke.

Bestyrelsen