Vi er Musikforeningen Underground

Vi er Musikforeningen Underground
Forum for den rytmiske amatørmusik i Frederikshavn

Når du er medlem af Musikforeningen Underground, har du adgang til foreningens øvelokaler, studie og fællesrum 24 timer i døgnet året rundt. Brugerne af de forskellige lokaler aftaler indbyrdes, hvornår de enkelte bands eller solister øver.

Vi har 4 store øvelokaler, som i alt har plads til en 12-14 bands. Vi har også et lokale, hvor der er plads til solister og bandløse medlemmer. Og så bliver du jo også en del af vores fællesskab, hvor du kan trække på vores know-how og netværk.

Via midler fra Spar Nord Fonden råder Musikforeningen Underground nu bl.a. over mikrofoner, en power-mixer samt et PA-anlæg, du kan bruge, hvis du endnu ikke har anskaffet eget grej. Dog skal du selv medbringe dit instrument.

Eneste krav for brug af vores lokaler er, at du og dit band indretter jer, så det ikke er til gene for de andre brugere af lokalerne. Det vil sige, at du stiller dit grej, så det ikke står i vejen for andre, og at du fjerner dit skrald, når du går hjem. Vi har en affaldskontainer i gården til det formål.

Der må ikke ryges i lokalerne, ligesom alkohol og euforiserende stoffer er bandlyst.

Det årlige kontingent er kr. 1.500,00.

Du bestemmer selv, om du ønsker at betale kontingentet:

månedligt: 125,00 kr.
kvartalsvist: 375,00 kr.
halvårligt: 750,00 kr.
helårligt: 1.500,00 kr.

Ved indmeldelse i Musikforeningen Underground køber du en elektronisk nøgle, som giver adgang til foreningens lokaler. Og du får udleveret en nøgle, som giver adgang til det anviste øvelokale.

Kommer du i kontingentrestance, eller overtræder du vores ordensregler, lukkes der for den elektroniske nøgle og dermed for adgang til foreningen.

Det er vigtigt at understrege, at kun medlemmer har adgang til at øve i vores lokaler. Hvert band udser en kontaktperson, som er talsmand for bandet. Ved eventuelle tvister, er det den person, bestyrelsen vil henvende sig til.

Øvelokaler

Spar Nord Fonden